6 Comments

  1. má.. mất bao nhiêu thời gian từ trưa đến hết đêm mới tìm thấy cờ lýp này chữa đúng bệnh. thank bạn nhé, mấy thằng cờ hó kia đăng bài xạo chó cóa.

    Reply

Post Comment