26 Comments

  1. định mệnh nạp vào 20k mất card mà chả thấy tiền vc thịt chứ nạp xong nó để hàng chữi mệnh giá 20000 ở dưới ik chang video này mà chả thấy tiền đâu

    Reply

Post Comment