Một số anh em cài Corel Draw X7 được một thời gian bị mất bản quyền. Đây là Video hướng dẫn anh em khắc phục điều đó. ———————————————————————————————————- B1: Anh…