Đoạn truyện trúc mã của Bạch Cẩn Nhất và Giang Thâm trên con đường trưởng thành. Một câu chuyện tình nơi thôn dã và bình yên. DÀI LÂU – KINH…

1.Dalat Note Hostel Địa chỉ: 3R/2 Đường Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 2. Chợ Đà Lạt Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1,…

Tắt QC [X]