1.Dalat Note Hostel Địa chỉ: 3R/2 Đường Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 2. Chợ Đà Lạt Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1,…